Tarihçe

Yaran kelimesi  yar kelimesinin çoğul anlamlısı olup; dostlar, bir amaç çevresinde bir araya gelmiş olanların tamamı anlamında kullanılmaktadır.

Yaran, kardeşlik, sevgi ve saygınınbirlik ve beraberliğin harmanlandığı İslam ahlakı ile örf ve adetlerimizle belli kurallar üzerine yaşanan kültür mirasımızın bir müessesesidir.