Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ

Yaran Kültürünü Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çankırı Yaran kültürünün Anadolu, Orata Asya ile Dünya kültürleri arasındaki ve halk bilimi içindeki yerini bilimsel olarak ortaya koymaktır.

VİZYONUMUZ

Yaran Kültürünü Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çankırı Yaran kültürü ve teşkilatının kökenine etki eden yapıları ve kurulup gelişmesini sağlayan tarihi, sosyal ve siyasi sebepleri inceleyerek, bu kültürün yapısal özellikleri ile günümüze etki ve katkılarının neler olabileceğini araştırmaktır.