"ÂHÎLIK VE YÂRAN KÜLTÜRÜ" Kitabı Yayınlandı.

Yaran Kültürünü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayını Olarak Editörlüğünü  Dr. Öğr. Üyesi Hasan DAĞLAR`ın yaptığı "ÂHÎLIK VE YÂRAN KÜLTÜRÜ" kitabı hiper yayınevi tarafından basılarak akademide yerini almıştır.
Kitabın yazarları ise, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ, Doç. Dr. Fatih GÜZEL, Doç. Dr. İbrahim AKYOL, Dr. Öğr. Üyesi Hasan DAĞLAR, Dr. Öğr. Üyesi Hakkı KALAYCI, Öğr. Gör. Murat KORKMAZ`dır. 
Kitabın Bölümleri:
 
1. Çankırı Fatihi Emir Karatekin 

2. Fütüvvetin Dinî ve Millî Kaynakları 

3. Âhî Birliklerinin Oluşumu 

4. Âhîliğin İşlevleri 

5. Âhîlikte Üretim ve Ticaret Ahlakı 

6. Model İnsan Olarak Âhi-Yâran Kimliği 

7. Âhîlik ve Yâran Kültüründe Ahlâkî İlkeler 

8. Âhîlik ve Yâran Kültüründe İş ve Meslek Ahlakı 

9. Âhîlikten Günümüze Mesajlar 

10. Anadolu Sohbet Gelenekleri ve Yâran 

11. Yâran Ocağının Teşekkülü ve Üyeleri 

12. Yâran Ocağının Yakılış Örneği 

13. Çankırı’da Yâran Kültürü 

14. Çankırı Şehir Kültürünün Oluşumunda Yâran Kültürünün Etkisi 

Yayınlanma Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi
Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba